JLT-2架盘天平100g/200g/500g

架盘天平主要用于医药卫生,工矿企业,农业,科技等单位称量用。
产品名称   型号       称量   分辨率
架盘天平   JLT-1      100g       0.1g
架盘天平   JLT-2      200g       0.2g
架盘天平   JLT-5      500g       0.5g
架盘天平   JLT-10     1000g      1g
架盘天平   JLT-20     2000g      2g
架盘天平   JLT-50     5000g      5g

首页-天津津梁玉衡仪器设备,    电子天平秤    JLT-2架盘天平100g/200g/500g

产品目录

JLT-2架盘天平100g/200g/500g架盘天平   JLT-1      100g       0.1g
架盘天平   JLT-2      200g       0.2g
架盘天平   JLT-5      500g       0.5g
架盘天平   JLT-10     1000g      1g